vaša početna stranica
Gradski bazeni Cakovec
AFORIZMI
"Užitak u bogatstvu ne leži u pukom posjedovanju ili raskošnome trošenju, nego u mudroj promjeni."
- Miguel de Cervantes
interaktivna karta grada Čakovca
Foto Dragec
          |    18. kolovoza 2017    
Provedena Prostoripacija! Provedena Prostoripacija!

U subotu, 18. veljače, Platforma za Društveni centar Čakovec organizirala je cjelodnevnu manifestaciju pod nazivom Prostoripacija! koja je u čakovečkoj zgradi Scheier okupila dvadesetak lokalnih umjetnika, kulturnih i društvenih aktivista, te više od stotinu sudionika/ica.
Program je uključivao niz prezentacija, predavanja i drugih aktivnosti: izložbu fotografija koja problematizira korištenje javnih prostora u Međimurju, otvoreni atelje četvero mladih međimurskih likovnih umjetnika, promociju važnosti učenja kroz igru i inkluziju djece s teškoćama u razvoju u aktivnosti u zajednici, književni susret i razmjenu knjigu/stripova/fanzina te besplatno fotografiranje za sve posjetitelje.

Cilj manifestacije je bio otvoriti prostor za dijalog o javnim prostorima, potrebama, mogućnostima (su)upravljanja javnim prostorima u zajednici te programima koje bi takvi prostori trebali producirati i prezentirati lokalnoj zajednici i šire. Naime, Platforma već dvije godine aktivno radi na zagovaranju uspostave društveno-kulturnog centra u Čakovcu, s ciljem oživljavanja javnih prostora koji su godinama nedovoljno iskorišteni, samim time i nedovoljno dobro upravljani, prvenstveno kroz organizaciju različitih društveno-kulturnih sadržaja.
Program se održao uz finanacijsku potporu Zaklade Kultura nova čiji su predstavnici u sklopu manifestacije proveli i savjetovanje s lokalnom zajednicom na temu sudioničkog upravljanja u kulturi kao dio projekta "Pristupi sudioničkom upravljanju u kulturi" koji podržava UNESCO-v Međunarodni fond za kulturnu raznolikost.
Podršku manifestaciji dali su i sponzori ACT Printlab d.o.o. i Tiskara Printex te Caffe bar Stari hrast i međimurska craft pivovara Lepi dečki.

Nastavno na ovaj događaj, Plarforma će u ožujku i travnju organizirati nekoliko otvorenih radionica i sastanaka s lokalnom zajednicom, korisnicima društveno-kulturnih programa i lokalnim vlastima. Izradit će se prostorno-programska analiza i polilokacijski model društveno-kulturnog centra, prvenstveno za zgradu Scheier, za koju je i kroz ovu manifestaciju posvjedočeno da se njome ne upravlja kvalitetno, s jasnom strategijom, na sustavan način. Aktivnosti bi trebale voditi uspostavi civilno-javnog partnerstva i osnivanju ustanove za suupravljanje tim i drugim javnim prostornim resursima.
Za više informacija o aktivnostima, pozivamo građane/ke da redovito prate web stranicu (www.drustvenicentar.hr) i Facebook profil (https://www.facebook.com/DrustveniCentarCakovec) Platforme.

OSTALE VIJESTI
ZADNJE DODANE VIJESTI
REKLAME
PRETRAŽIVAČ
vaši komentari
BECIKLIN
Zadol Grupa d.o.o.
Bukal Elektronika