vaša početna stranica
Gradski bazeni Cakovec
AFORIZMI
"Istinski prijatelj nikada vam se neće ispriječiti na putu, osim ako slučajno padate."
- Arnold Glasgow
interaktivna karta grada Čakovca
Foto Dragec
          |    20. rujna 2017    
Do 10. ožujka možete Međimurskoj županiji predložiti programe javnih potreba u kulturi Do 10. ožujka možete Međimurskoj županiji predložiti programe javnih potreba u kulturi

Međimurska županija raspisala je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2017. Osigurana sredstva u Proračunu namijenjena su  za kulturne djelatnosti i poslove, akcije i manifestacije od interesa za Međimursku županiju, a koje utvrdi Skupština kao javne potrebe. U ovu kategoriju uključene su i aktivnosti utvrđene posebnim zakonom kao što su programi ustanova u kulturi, rad strukovnih i amaterskih udruga, programi zaštite, očuvanja, obnove, revitalizacije kulturnih dobara i nasljeđa. Manifestacije u književno nakladničkoj djelatnosti, vizualna i audiovizualna umjetnost, suradnja s organizacijama i institucijama te sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim projektima i aktivnostima također su dio raspisanog natječaja.

Na osnovi ovog poziva, prijedlog programa mogu dostaviti istaknuti samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove kojima Međimurska županija nije osnivač, građani, udruge, pravne i fizičke osobe i jedinice lokalne samouprave koje obavljaju djelatnost u području kulture.

Kulturno vijeće i Upravni odjel za društvene djelatnosti pri vrednovanju podnesenih prijedloga primjenjivat će kriterije za uvrštavanje u Program javnih potreba u kulturi Međimurske županije za 2017. godinu koji se u detaljnijem obliku nalaze na internetskim stranicama Međimurske županije i na linku u nastavku http://medjimurska-zupanija.hr/2017/02/08/poziv-na-predlaganje-programa-javnih-potpora-u-kulturi-medimurske-zupanije-za-2017/.
Prijedlozi za svaki program podnose se na posebnoj prijavnici uz svu potrebnu dokumentaciju na adresu:  Međimurska županija, Upravni odjel za društvene djelatnosti, Ruđera Boškovića 2, Čakovec najkasnije do 10. ožujka 2017. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.

OSTALE VIJESTI
ZADNJE DODANE VIJESTI
REKLAME
PRETRAŽIVAČ
vaši komentari
BECIKLIN
Zadol Grupa d.o.o.
Bukal Elektronika