Iz povijesti Čakovca (veljača)
1. veljače 2002.
počinje u Čakovcu emitiranje televizijskog programa pod nazivom Čakovečka televizija.

3. veljače 1947.
Narodni odbor općine Čakovec donosi odluku o osnivanju Poljoprivrednog poduzeća Čakovec koje je imalo zadaću grad Čakovec opskrbljivati povrćem, mesom i mlijekom.

3. veljače 1990.
Obnovljen rad Matice hrvatske – ogranak Čakovec, nakon 19 godina po prekidu rada, za predsjednika izabran prof dr Zvonimir Bartolić

4. veljače 1549.
Međimurje prelazi u trajni posjed obitelji Zrinski

6. veljače 1850.
Međimurje dobilo status podžupanije, odnosno političkog kotora u sastavu Županije varaždinske. Prvi podžupan sa sjedištem u Čakovcu bio je Ladislav pl. Kiš.

8. veljače 1946.
u Čakovcu je osnovano Turističko društvo. To je bio početak moderne turističke djelatnosti u Međimurju. Prvi predsjednik društva bio je Đuro Benko.

9. veljače 1976.
u Čakovcu umire Ladislav Kralj Međimurec, najpoznatiji pejzažist sjeverozapadne Hrvatske.

10. veljače 2009.

Umro je dr. prof. Zvonimir Bartolić, dugogodišnji predsjednik Ogranka Matice hrvatske Čakovec, sveučilišni profesor, književnik, jezikoslovac, bivši saborski zastupnik i vijećnik Županijske skupštine. Dr. Zvonimir Bartolić postao je književna institucija već za života, napisavši oko 600 znanstvenih i stručnih radova i knjiga s temama Međimurja. Dobnik je nagrade HAZU za književnost za 2008. godinu, nagrade Matice Hrvatske "Ivan Kukuljević Sakcinski", nagrade Međimurske županije i Grada Čakovca. 1971. godine uspio je organizirati skup i simpozij o Zrinskima, kojemu se tada odazvao i akademik Grga Novak.Velikan međimurske i hrvatske društvene zajednice i kulture, koji je punim srcem volio svoje Međimurje i koji je kulturi kraja dao veliki doprinos i u hrvatskim i u europskim okvirima, .Sav je svoj život posvetio hrvatskoj knjizi. U kulturni život Čakovca, Međimurja i cijele naše Hrvatske ugradio je najbolje što knjige i kultura pisane riječi mogu dati suvremenosti i što mogu pridonjeti za budućnost. Zadužio nas je objavljivanjem knjiga koje su najljepši izraz stare hrvatske kajkavske riječi i čuvanjem uspomene na Zrinske i Frankopane. U knjigama i časopisima trajno je ostalo njegovom golemom zaslugom zapisano djelovanje Matice hrvatske u Međimurju. Bio je član središnjih tijela Matice hrvatske te iznosio svoja iskustva i poglede u kojima se očitovala skrb za zajedništvo Hrvata i zajedničko dobro.

12. veljače 1720.
Mihajlo Ivan Althan službeno preuzima posjed Međimurja i Čakovca. Obitelj Althan će Međimurjem upravljati do 1791. godine.
14. veljače 1685.
Građani Čakovca oslobođeni kmetskih tereta

14. veljače 1922.
Požar u tvornici Samuel Neumann i nasljednici

16. veljače 1936.
osnovan čakovečki Odbor Matice hrvatske. Prvi predsjednik privremenog odbora i kasnije predsjednik čakovečkog odbora bio je Franjo Jelačić.

19. veljače 1954.
donijeta je odluka o osnivanju Gradskog Muzeja, koji će od 1967. godine nositi naziv Muzej Međimurja.

20. veljače 1934.
Umro dr. Ivan Novak, hrvatski preporoditelj Međimurja, pjesnik, novinar, političar i narodni preporoditelj međimurskih Hrvata, te predvodnik pokreta za oslobođenje Međimurja 1918.g.

27. veljače 1397.
na ”krvavom saboru u Križevcima”po nalogu kralja Sigismunda ubijen je tadašnji gospodar Međimurja Stjepan Lacković i njegov sin Andrija. Međimurje su tada, kao nagradu za vjernost kralju, dobili braća Kanižaj.

28. veljače 1861.
U Donjem Kraljevcu rođen Rudolf Steiner. U Donjem Kraljevcu, u kojem su mu se roditelji zatekli za gradnje pruge Budimpešta – Čakovec – Pragersko, rođen je austrijski filozof Rudolf Steiner, začetnik antropozofije. Osnivač je Općeg antropozofskog društva, koje propagira spiritualističko-mistična shvaćanja o povezanosti čovjeka, Boga i kozmosa. Realnu gimnaziju završio je u Bečkom Novom Mjestu, a studij prirodnih znanosti u Beču. Tražeći izlazak iz zabluda suvremenog čovjeka, Steiner zaključuje da čovjek mora radikalono izmijeniti svoj odnos prema prirodi, a posebice prema sebi samome. Od rane mladosti odlikovao se visokim stupnjem senzibilnosti. Na mnoga pitanja pokušao je odgovoriti u svojim brojnim djelima: Filozofija slobode, Goetheov svijetonazor, Nazori na svijet i život u 19. stoljeću, Teozofija, O zagonetki čovjeka, O zagonetkama duše, O odgoju, te Zadaće duhovne znanosti. U švicarskom gradu Dornachu Steiner je 1890. godine utemeljio Goetheov institut. Neko vrijeme bio je član Teozofskog društva, a potom je 1913. godine, zbog neslaganja s teozofima, u Dornbachu osnovao Opće antropozofsko društvo. Posebnu pozornost privlači Steinerov odnos prema odgoju i djetetu. Njegovo učenje o djetetu i odgoju upravo u naše doba zadobiva sve više sljedbenika i zagovornika, što se očituje postojanjem posebne pedagoške škole pod imenom Valdorfska. Rudolf Steiner umro je 30. ožujka 1925. godine u Dornbachu. Nedavno je u Berlinu objavljeno da je Steiner pretkazao kravlje ludilo.

28. veljače 1975.
osnovana je u Čakovcu Škola animiranog filma (ŠAF), klub u kojem djeca i mladež rade na realizaciji kratkih animiranih filmova. Od osnutka do danas ŠAF vodi Edo Lukman.