Iz povijesti Čakovca (rujan)
1. rujna 1875.
Ukinut Okružni sud u Čakovcu, njegovu nadležnost preuzima Okružni sud u Nagykanizsi, te Stol sedmorice u Pečuhu

1. rujna 1995.
Počeo izlaziti tjednik "Me¬đimurske novine" (1995.)

2. rujna 1546.
Nikola Šubić Zrinski zauzeo čakovečku tvrđavu jer mu je kralj Ferdinand još u ožujku 1546. darovao posjed Međimurje. Međutim, Nikola Zrinski mora vojnom akcijom osvojiti tvrđavu i protjerati grofa Petra Keglevića, koju Keglević prisvaja nakon smrti Gašpara Ernušta.

3. rujna 1786.
Pokrenuto pitanje preseljenja sjedišta župe iz Mihovljana u Čakovec (mihovljanski župnik Luka Fenyesi pitanje preseljenja sjedišta župe iz Mihovljana u Čakovec. Molbu je uputio Kraljevskom mađarskom vijeću u Budimu, te zatražio premještaj župe u Čakovec navodeći da se više ne može stanovati u dotrajalom župnom dvoru i obavljati služba u zapuštenoj crkvi. Do premještanja župe u Čakovec dolazi 1789.g., ali sva prava i obveze mihovljanske župe nasljeđuje čakovečki franjevački samostan)

4. rujna 1702.

Bivši provincijal fra Maksimilijan Klarić postavio temeljni kamen novog čakovečkog franjevačkog samostana, jer je drveno zdanje samostana stradalo u požaru 1699.g.. Temeljni kamen nalazi se ispod glavnih samostanskih vrata. Gradnju novog samostana započeo je gvardijan o. Martin Šimunčić.

4. rujna 1886.
U promet puštena željeznička pruga Zaprešić – Čakovec

5. rujna 1971.
Otvorena III. osnovna škola

6. rujna 1878.
Utemeljena tekstilna tvrtka Samuela Neumanna, bojadisaona platna za koju je kotlove kupio četiri godine ranije, a 1894. posao proširuje kupnjom strojeva za tekstil.

6. rujan 1896.
otvorena je vojarna u Čakovcu i nosi ime Vojarna Ferenca- Jozsefa. Sastojala se od ukupno 21 zgrade. Vojarnu je sagradilo poduzeće Hirschel-Bachrach iz Nagykanizse.

7. rujna 1566.
Nikola Šubić Zrinski junački poginuo u obrani Sigeta , tvrđave u južnoj Mađarskoj, Ova herojska bitka je zabilježena u svim analima europske povijesti 16.st. Obljetnica smrti Nikole Zrinskog Sigetskog -opsada Sigeta - proboj.Turci su zauzeli tvr¬avu Siget u južnoj Ma¬đarskoj, koju je s hrvatskom posadom branio ban Nikola Zrinski Sigetski, tadašnji gospodar Me¬imurja i zapovjednik Mađ¬arske južno od Dunava. Nakon gotovo jednomjesečne opsade, koja je spriječila brojnu tursku vojsku pod zapovjedništvom sultana Sulejmana Veličanstvenog u pohodu na Beč, Nikola Zrinski na današnji se dan s preostalim braniteljima probio iz razrušene tvr¬đave i junački poginuo. Nakon što je Juraj Horvat topom napravio prolaz kroz tursku skupinu kod pokretnog mosta, Nikola Zrinski krenuo je u proboj iz utvrde. Najprije je pucao iz samokresa, a zatim Turke nastavio sjeći sabljom. U neravnopravnoj bitci, Turci su Zrinskog triput pogodili iz arkebuza, dvaput u tijelo i jednom u glavu. Kada je pao s konja, okrušili su ga njegovi vitezovi kako bi ga obranili. Me¬u ostalima, poginuli su plemići Vuk Papratović, Nikola Kobać, Petar Patačić i Lovro Juranić. Mrtvom Nikoli Zrinskom janjičarski je zapovjednik dao odsjeći glavu. Truplo mu je pokopao Mustafa Vilić iz Banja Luke, nekadašnji Nikolin zarobljenik. Glavu hrvatskog bana, jednog od najvećih europskih junaka onoga vremena, vezir Mehmed paša Sokolović poslao je svom bratiću budimskom paši Mustafi. Ovaj ju je, pak, kao opomenu poslao carskom generalu Egonu od Salma. U tabor carske vojske kod grada Gyura glava Nikole Zrinskog dopremljena je 14. rujna. Nikolinu su glavu 18. rujna preuzeli njegov sin Juraj IV., zet Baltazar Batthyanni i svak Franjo Tahy. Donijeli su je u Čakovec, a pokopana je u obiteljskoj grobnici Zrinskih u kompleksu pavlinskog samostana u Svetoj Jeleni, uz grob Nikoline prve supruge Katarine Frankopanske.

7. rujna 1990.
U Čakovcu kod spomenika Nikoli Zrinskom Čakovečkom i kod kapelice Sv. Jelene u Šenkovcu svečano obilježena obljetnica Sigetske bitke.

10. rujan 1946.
Vlada NR Hrvatske je osnovala poduzeće ''Međimurska trikotaža Čakovec'', kojoj će djelatnost biti proizvodnja muškog, ženskog i dječjeg rublja i čarapa, te pozamenterije. MTČ je u stvari bivša tvornica ''Braće Graner'', koja je krajem 1945. g. prešla u vlasništvo države.

11. rujna 1848.
Ban Jelačić ulazi u Čakovec, zaposjeda Međimurje te ga priključuje Hrvatskoj ( hrvatska vojska pod zapovjedništvom bana Josipa Jelačića prelazi preko Drave kod Varaždina u Međimurje. Hrvatskoj vojsci u Međimurju nitko nije pružio otpor. Ban Međimurje pripaja Hrvatskoj, a za vladinog povjerenika u Međimurju postavlja dotadašnjeg varaždinskog podžupana Aleksandra Simonića)


11. rujna 1923.
U Čakovcu odigrana prva hazena utakmica (preteča rukometa)

14. rujna 1871.
U Taborskom na Sutli rođ¬en je Janko Slogar. Gimnaziju je polazio Varaždinu i Zagrebu, Glazbenu školu pri Hrvatskom glazbenom zavodu u Zagrebu. Kao profesor glazbe najprije je djelovao u Zagrebu, a onda od 1919. pa do umirovljenja 1932. na Učiteljskoj školi u Čakovcu.Kao profesor stekao je velike zasluge u podizanju glazbenog života ne samo u gradu Čakovcu nego i u čitavoj sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Iza sebe ostavio je brojne učenike koji su na području hrvatske glazbe stekli visoku reputaciju. To su u prvom redu skladatelji Mirko Kolarić i Miroslav Magdalenić, te glazbeni pedagozi Joža Požgaj i Marijan Zuber. Osim ovih poznatijih on je iza sebe ostavio čitavu plejadu glazbenika i zborovođ¬a. Dolaskom ma¬đarske okupacije istjeran je iz Čakovca, kao i svi hrvatski učitelji i činovnici. Godine 1946. 4. srpnja umro je u Varaždinu, gdje je i pokopan. Spomenik na varaždinskom groblju podigli su mu njegovi zahvalni učenici.

16. rujna 1878.
U Čakovcu počela s radom Državna učiteljska škola

15.-18. 9.1991.
Oslobođenje vojarne u Čakovcu

15. rujna 1991.
Oslobođenje karaule u D. Dubravi

16. rujna 1991.
Oslobođenje karaule u Kotoribi

17. rujna 1991.
Oslobođenje vojarne u Čakovcu

18. rujna 1991.
Oslobođenje karaule u Goričanu
U hrvatske ruke su došle granične karaule JNA u Donjoj Dubravi, Kotoribi i Goričanu, te je mirno predana vojarna u Čakovcu (17.9.). Međimurje je tako postalo prvo u potpunosti oslobođeno područje u Hrvatskoj u toku Domovinskog rata.

17. rujna 1991.
Vojarna JNA u Čakovcu predaje se policiji i teritorijalnoj obrani

21. rujna 1898.
Rođen Lujo Bezeredy, hrvatski kipar čije brojne skulpture krase Čakovec

21. rujna 1922.
Izvršena je prva operacija u kirurškom odijelu Medicinskog centra u Čakovcu. Operirana je ruka Imbre Novaka, bez narkoze i uspješno. Operaciju je izvršio mladi liječnik dr. Albin Blašić, koji je do 1941.g. bio i ravnatelj bolnice, te je zaslužan za njeno proširivanje i usavršavanje.

22. rujna 1923.
Grof Eugen Feštetić prodao čakovečko vlastelinstvo tvrtki Slavonija d.d. iz Zagreba

23. rujna 1837.
U Čakovcu rođena baka Miroslava Krleže Terezija Goričanec, koja je mnogo djelovala na njegov kajkavski jezik

23. rujna 1934.
Čakovec ponovo proglašen gradom, nakon dugih rasprava i zadovoljavanja vrlo rigoroznih uvjeta. U Kraljevini SHS od 1904. - 1934. bio je degradiran u trgovište.

24. rujna 1895.
U Čakovcu osnovan obrtni zbor

24. rujna 1896.
Dovršetak izgradnje Čakovečke vojarne "Car Franjo Josip" , vojarna kasnije nosila naziv "Nikola Šubić Zrinski"

24. rujan 1991.
Obljetnica osnivanja 34. inženjerijske bojne Čakovec

24. rujan 1994.
U Čakovcu je utemeljen Ženski rukometni klub Brid-Sigma, koji danas djeluje pod nazivom ŽRK Čakovec.

30. rujan 1945.

U oslobođenom Čakovcu su održani prvi regularni izbori za Gradski narodni odbor, čiji prvi izabrani predsjednik postaje Josip Horvat-Zdelar.