Iz povijesti Čakovca (lipanj)

5. lipnja 1938.
Otvoren Katolički dom u Čakovcu

6. lipnja 1621.
Rođen Petar Zrinski, hrvatski ban, vojskovođa i pjesnik. Vrlo uspješno ratovao je protiv Turaka, a uključio se i u protuhabsburšku uroti hrvatskih i mađarskih feudalaca, izazvanoj centralističkim i i germanizatorskim težnjama Bečkoga dvora. Pogubljenje Petra Zrinskog i kneza Frana Krste Frankopana jedan je od najtragičnijih događaja u povijesti hrvatskog naroda, a Zrinski i Frankopani postali su simbol hrvatskih težnji za nacionalnom neovisnošću....

6. lipnja 1995.
Osnovan je orkestar Big Band
Big Band je osnovan iz težnje domaćih glazbenika da upotpune kulturnu ponudu grada. U vrlo kratkom vremenu orkestar je postigao zavidnu kvalitetu te se svrstao među vodeće orkestre u regiji dokazavši to nastupima na eminentnim festivalima. Surađuje sa poznatim domaćim i ino glazbenicima: Boško Petrović, Saša Nestorović, Vlatko Stefanovski, Primož Grašić, Ratko Divjak, Zdenka Kovačićek, Jimmy Stanić, Jasna Bilušić... Do sada su snimili 3 CD-a.

6. lipnja 1621.
Rođen je Petar Zrinski, hrvatski ban, vojskovođa i pjesnik.....

6. lipnja 1995.
Osnovan Big Band orkestar u Čakovcu

11. lipnja 1975.
Održana je osnivačka skupština Gradskog pjevačkog zbora

14. lipnja 1750.
Završeno unutrašnje uređenje crkve Sv. Nikole biskupa

16. lipnja 1947.
Nacionalizirane tvornice u Čakovcu od Brunnerove tkaone i Neummanove bojadisaone formira se Čateks, a od Granerove trikotaže današnji MTČ

27. lipnja 1333.
Prvi spomen Čakovca kao utvrđenog grada

29. lipnja 1664.
U turske je ruke pala utvrda Novi Zrin

29. lipnja 1899.
Otvorena Građanska škola u Čakovcu, danas I .OŠ

29. lipnja 1964.
U Čakovcu osnovan ogranak Matice hrvatske