vaša početna stranica
interaktivna karta grada Čakovca
AFORIZMI
"Naš posao nije vidjeti što se nazire u daljini, nego što je jasno pred nama."
- Thomas Carlyle
Foto Dragec
          |    1. listopada 2022.    
AdriaGUIDE Međimurje
SPORT - OBJEKTI
DVORANA GRADITELJSKE ŠKOLE DVORANA GRADITELJSKE ŠKOLE - sportski objekat

Sportska 1
T . 040 328 741 .. F .
Prikaži na karti

DVORANA II. OSNOVNE ŠKOLE DVORANA II. OSNOVNE ŠKOLE - sportski objekat

Trg pape Ivana Pavla II. 1
T . .. F .
Dvorana II. Osnovne škole
Prikaži na karti

EKOM EKOM -

Športska 2
T . 040 328 210 .. F . 040 328 210
www.ekom.hr
Prikaži na karti

GRADSKI BAZENI (EKOM) GRADSKI BAZENI (EKOM) - sportski objekat


T . 040 328 210 .. F .
Gradski bazeni
Prikaži na karti

MACANOV DOM (EKOM) MACANOV DOM (EKOM) - sportski objekat


T . .. F .
Macanov dom
Prikaži na karti

NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR ATON NACIONALNI GIMNASTIČKI CENTAR ATON - sportski objekat

Josipa Marčeca bb. 40305 Nedelišće
T . 040 821 990 .. F . 040 373 456
sportsko-gimnastički centar
www.sgc-aton.hr
info@sgc-aton.hr
Prikaži na karti

STADION (EKOM) STADION (EKOM) - sportski objekat


T . 040 328 355 .. F .
Stadion Mladosti
Prikaži na karti

STRELJANA (EKOM) STRELJANA (EKOM) - sportski objekat


T . .. F .
Streljana
Prikaži na karti

TENIS TERENI FRANJO PUNČEC TENIS TERENI FRANJO PUNČEC - sportski objekat

Teniski Park 1 . 40000 Čakovec
T . 040 312 186 .. F . 040 314 176
www.puncec-tenis.com
Prikaži na kartiREKLAME
ZADNJE DODANE VIJESTI
PRETRAŽIVAČ
vaši komentari
BECIKLIN
Zadol Grupa d.o.o.
Bukal Elektronika