UVJETI KORIŠTENJA

Sadržaje na portalu nastojimo iznositi objektivno i prema  informacijama koje smo sami prikupili. Za eventualne nepravilnosti i štete nastale korištenjem ili krivom interpretacijom sadržaja ne odgovaramo.

Prema našim informacijama sadržaji su točni, no postoji mogućnost da je došlo do promjene tokom njihovog objavljivanja na stranicama cakoveconline.com, te je na vama da ih provjerite, a bili bismo zahvalni da nas obavjestite o promjenama kako biste nam pomogli u ažurnosti i točnosti informacija.

Iznesena zapažanja i stavovi na forumima i drugim oblicima interaktivnih dijelova portala te stavovi autora kolumni i blogova nisu i stavovi uredništva te ne podliježu našoj odgovornosti.

Cakoveconline.com ne pripada ni jednom političkom opredjeljenju ili stranci, a u objavi sadržaja i informacija mogu sudjelovati svi koji vjeruju da mogu doprinjeti razvoju civilnog društva naše zajednice.

Pokretač cijelog projekta je grupa entuzijasta koja je još 1999. godine uvidjela mogućnosti korištenja i primjene interneta u svrhu dobivanja informacija u svakodnevnom životu te krenula samoinicijativno u izgradnju internet portala namjenjenog publiciranju sadržaja korisnih za grad Čakovec i Međimursku županiju.

Kroz taj period nametnula nam se potreba organiziranijeg i ozbiljnijeg  pristupa razvoju projekta, te je iz tog razloga registrirana udruga Media, čija je osnovna zadaća promocija kulture i kulturne svijesti kao i informacija putem naprednih tehnologija.

Nejasnoće? Kontakt email info@cakoveconline.com