vaša početna stranica
interaktivna karta grada Čakovca
AFORIZMI
"Naša nas djela još uvijek prate i sve što smo bili i danas nam vrate."
- George Eliot
Foto Dragec
          |    20. siječnja 2019    
AdriaGUIDE Međimurje
U sklopu projekta ROK4 u Štrigovi se educira o kovačkom zanatu

U sklopu projekta ROK4 u Štrigovi se educira o kovačkom zanatu

Projekat pod nazivom Snaga rukotvorstva iz prošlosti prosljeđuje znanje sadašnjosti i čuva budućnost (ROK4) uključuje četiri partnera: Ljudska univerza Općine Šentjur - vodeći partner, Ljudska univerza Kočevje, partner, TZO Štrigova, partner, i TZO Marija Bistrica, partner.
Josip Mikec, koordinator projekta ROK4, na današnjoj konferenciji u Štrigovi predstavio je odrađene aktivnosti na projektu koji je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekat se nalazi u okviru 3. javnog poziva operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007-2013.

Osnovne značajke ovog projekta su čuvanje naslijeđa rukotvorina i starih zanata, osposobljavanje novih nositelja rukotvorskih zanata, te upoznavanje i čuvanje tradicijskog kulinarstva. Programske regije bogate su raznolikošću kulturnih izvora. U nekim pograničnim područjima moguće je na obje strane pronaći sličnosti u kulturnim izričajima i elementima različitih tradicija. Položaj programskog područja na dodirnoj točki dvaju jezika i kultura nudi obećavajući potencijal na širokom području kulturnih aspekata.

Namjena i usmjerenost projekta

O namjeni i usmjerenosti projekta Josip Mikec, koordinator projekta ROK4 rekao je: "Generacije prije nas razvile su i usavršile brojne obrtničke majstorske djelatnosti i njegovale kulturu rada na našem prostoru. Te vrijednosti želimo prenijeti na mlade i generacije koje dolaze. Zato su naše ciljne skupine osnovci i srednjoškolci, nacionalne manjine, ljudi treće životne dobi, samozaposleni ljudi srednje generacije, obrtnici i zanatlije, ukupna zainteresirana javnost. U projektu mladima prezentiramo dva stara zanata: jedan koji još i danas živi i prakticiraju ga određeni obrtnici te jedan koji izumire, a specifičan je za svako partnersko područje. Partnersko područje čuva i slično tradicijsko kulinastvo pa ćemo odabrati jedno od jela koje je prisutno na cijelom programskom području te ga uspoređivati među partnerima u projektu. Sudionici projekta će tako saznati što nas povezuje, kakvo je uzajamno kulturno naslijeđe, a nesumnjivo zaključiti (još jednom) i to da su granice među nama tek administrativne. Projektom se želimo još snažnije povezati, sustavno čuvati zanate, osposobljavati nove nositelje zanata temeljenih na ekološki prihvatljivim materijalima i prirodnim izvorima i kontinuirano upoznavati javnost s njima. Projektom se želi doprinijeti jačanju svijesti o potrebi očuvanja starih zanata; očuvanju tradicijskog kulinarstva; očuvanju i oživotvorenju kulturnih izvora u regiji; zajedničkoj prekograničnoj ponudi kulturnog naslijeđa; poticanju razvoja prekograničnog kulturnog turizma; povećanju međunarodne prepoznatljivosti; poticanju samozapošljavanja i aktivnog starenja."

Aktivnosti partnera TZO Štrigova na projektu

Kao partner TZO Štrigova odabrala je specifičan kovački zanat za koji priređuje edukativne programe prvenstveno koncentrirane na mlade osobe. Kovači i kovački zanat nekada su imali važnu ulogu u životu sela i seljaka. Kovači su u svojim kovačnicama izrađivali i popravljali razna oruđa kao što su: kose, motike, lopate, sjekire. Važna djelatnost im je bila i izrada potkova i potkivanje konja i čišćenje kopita, a čak su se i potkivale krave. Kovači su bili iznimni umjetnici u kovanju željeza. Još danas postoje prave kovačke ograde koje su prekrasna umjetnička djela. Dolaskom industrije kovački obrt polako postaje povijest.

Za ovaj projekat TZO Štrigova izdala je i višejezičnu brošuru odabranih zanata i osobitosti kulinarstva koje ima značajke tradicijskog, te video zapis o zanatima i o kulinarstvu. U programu je također organizacija zajedničke večeri s prezentacijom tradicijskog kulinarstva, provedba lokalne kulturne manifestacije s prezentacijom obrtničkih zanimanja i kulinarike.

Financijski izvori projekta: ukupni prihvatljivi troškovi projekta 175.268,06 eura
- zatraženo javno sufinanciranje EFRR 148.977,83 eura (85%)
- vlastiti doprinos: 26.290,23 eura (15%)

Partner TZO Štrigova : ukupni prihvatljivi troškovi u projektu: 44.701.91 eura; zatraženo javno sufinanciranje EFRR: 37.996,62 eura (85%) vlastito sufinanciranje: 6.705,29 eura (15%)

Projekt završava 31.03.2016.

Aktivnosti koje su odrađene u projektu ROK4

- Obnovljena je stara kovačnica

- Završen je edukativni program sa tri modula
1. Lončarstvo (15 sati)
2. Kulinarika - krušna peć - kruh i "postružjak" (15 sati)
3. Kovaštvo (20 sati)
Izrađena su autorska djela po pojedinim modulima, koja su primjereno oblikovana za potrebe ciljanih grupa a to su učenici OŠ Štrigova. za sudjelovanje u projektu prijavilo se je 16 učenika,koji su prisustvovali svim edukacijskim programima. autorske pole će i nadalje služiti za edukaciju mlađih naraštaja kako bi se očuvala predaja znanja i vještina starijih majstora i obrta mlađim generacijama.

- Prisustvo na kulturnim manifestacijama kod ostalih partnera na projektu
1. Šentjur - Zajednička kulturna manifestacija sudionika projekta ROK4
2. Kočevje - Kulturna manifestacija
3. Marija Bistrica - Kulturna manifestacija

COOL
KOLUMNE
REKLAME
ZADNJE DODANE VIJESTI
PRETRAŽIVAČ
vaši komentari
BECIKLIN
Zadol Grupa d.o.o.
Bukal Elektronika