vaša početna stranica
interaktivna karta grada Čakovca
AFORIZMI
"Želite li zadržati neokaljanu čast, ne smijete se srozati na prljave postupke. Učinite li to jednom, sljedeći put srozat ćete se mnogo lakše."
- Katherine Hepburn
Foto Dragec
          |    25. svibnja 2017    
U sklopu projekta ROK4 u Štrigovi se educira o kovačkom zanatu

U sklopu projekta ROK4 u Štrigovi se educira o kovačkom zanatu

Projekat pod nazivom Snaga rukotvorstva iz prošlosti prosljeđuje znanje sadašnjosti i čuva budućnost (ROK4) uključuje četiri partnera: Ljudska univerza Općine Šentjur - vodeći partner, Ljudska univerza Kočevje, partner, TZO Štrigova, partner, i TZO Marija Bistrica, partner.
Josip Mikec, koordinator projekta ROK4, na današnjoj konferenciji u Štrigovi predstavio je odrađene aktivnosti na projektu koji je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekat se nalazi u okviru 3. javnog poziva operativnog programa Slovenija – Hrvatska 2007-2013.

Osnovne značajke ovog projekta su čuvanje naslijeđa rukotvorina i starih zanata, osposobljavanje novih nositelja rukotvorskih zanata, te upoznavanje i čuvanje tradicijskog kulinarstva. Programske regije bogate su raznolikošću kulturnih izvora. U nekim pograničnim područjima moguće je na obje strane pronaći sličnosti u kulturnim izričajima i elementima različitih tradicija. Položaj programskog područja na dodirnoj točki dvaju jezika i kultura nudi obećavajući potencijal na širokom području kulturnih aspekata.

Namjena i usmjerenost projekta

O namjeni i usmjerenosti projekta Josip Mikec, koordinator projekta ROK4 rekao je: "Generacije prije nas razvile su i usavršile brojne obrtničke majstorske djelatnosti i njegovale kulturu rada na našem prostoru. Te vrijednosti želimo prenijeti na mlade i generacije koje dolaze. Zato su naše ciljne skupine osnovci i srednjoškolci, nacionalne manjine, ljudi treće životne dobi, samozaposleni ljudi srednje generacije, obrtnici i zanatlije, ukupna zainteresirana javnost. U projektu mladima prezentiramo dva stara zanata: jedan koji još i danas živi i prakticiraju ga određeni obrtnici te jedan koji izumire, a specifičan je za svako partnersko područje. Partnersko područje čuva i slično tradicijsko kulinastvo pa ćemo odabrati jedno od jela koje je prisutno na cijelom programskom području te ga uspoređivati među partnerima u projektu. Sudionici projekta će tako saznati što nas povezuje, kakvo je uzajamno kulturno naslijeđe, a nesumnjivo zaključiti (još jednom) i to da su granice među nama tek administrativne. Projektom se želimo još snažnije povezati, sustavno čuvati zanate, osposobljavati nove nositelje zanata temeljenih na ekološki prihvatljivim materijalima i prirodnim izvorima i kontinuirano upoznavati javnost s njima. Projektom se želi doprinijeti jačanju svijesti o potrebi očuvanja starih zanata; očuvanju tradicijskog kulinarstva; očuvanju i oživotvorenju kulturnih izvora u regiji; zajedničkoj prekograničnoj ponudi kulturnog naslijeđa; poticanju razvoja prekograničnog kulturnog turizma; povećanju međunarodne prepoznatljivosti; poticanju samozapošljavanja i aktivnog starenja."

Aktivnosti partnera TZO Štrigova na projektu

Kao partner TZO Štrigova odabrala je specifičan kovački zanat za koji priređuje edukativne programe prvenstveno koncentrirane na mlade osobe. Kovači i kovački zanat nekada su imali važnu ulogu u životu sela i seljaka. Kovači su u svojim kovačnicama izrađivali i popravljali razna oruđa kao što su: kose, motike, lopate, sjekire. Važna djelatnost im je bila i izrada potkova i potkivanje konja i čišćenje kopita, a čak su se i potkivale krave. Kovači su bili iznimni umjetnici u kovanju željeza. Još danas postoje prave kovačke ograde koje su prekrasna umjetnička djela. Dolaskom industrije kovački obrt polako postaje povijest.

Za ovaj projekat TZO Štrigova izdala je i višejezičnu brošuru odabranih zanata i osobitosti kulinarstva koje ima značajke tradicijskog, te video zapis o zanatima i o kulinarstvu. U programu je također organizacija zajedničke večeri s prezentacijom tradicijskog kulinarstva, provedba lokalne kulturne manifestacije s prezentacijom obrtničkih zanimanja i kulinarike.

Financijski izvori projekta: ukupni prihvatljivi troškovi projekta 175.268,06 eura
- zatraženo javno sufinanciranje EFRR 148.977,83 eura (85%)
- vlastiti doprinos: 26.290,23 eura (15%)

Partner TZO Štrigova : ukupni prihvatljivi troškovi u projektu: 44.701.91 eura; zatraženo javno sufinanciranje EFRR: 37.996,62 eura (85%) vlastito sufinanciranje: 6.705,29 eura (15%)

Projekt završava 31.03.2016.

Aktivnosti koje su odrađene u projektu ROK4

- Obnovljena je stara kovačnica

- Završen je edukativni program sa tri modula
1. Lončarstvo (15 sati)
2. Kulinarika - krušna peć - kruh i "postružjak" (15 sati)
3. Kovaštvo (20 sati)
Izrađena su autorska djela po pojedinim modulima, koja su primjereno oblikovana za potrebe ciljanih grupa a to su učenici OŠ Štrigova. za sudjelovanje u projektu prijavilo se je 16 učenika,koji su prisustvovali svim edukacijskim programima. autorske pole će i nadalje služiti za edukaciju mlađih naraštaja kako bi se očuvala predaja znanja i vještina starijih majstora i obrta mlađim generacijama.

- Prisustvo na kulturnim manifestacijama kod ostalih partnera na projektu
1. Šentjur - Zajednička kulturna manifestacija sudionika projekta ROK4
2. Kočevje - Kulturna manifestacija
3. Marija Bistrica - Kulturna manifestacija

COOL
KOLUMNE
REKLAME
ZADNJE DODANE VIJESTI
PRETRAŽIVAČ
vaši komentari
BECIKLIN
Zadol Grupa d.o.o.
Bukal Elektronika