vaša početna stranica
interaktivna karta grada Čakovca
AFORIZMI
"Mudrost se raša iz pogrešaka; suoči se s pogreškom i uči."
- J. Jelinek
Foto Dragec
          |    1. listopada 2022.    
AdriaGUIDE Međimurje
Biciklima međimurskim putevima - BIMEP 2016

Biciklima međimurskim putevima - BIMEP 2016

Dana 17. 04. 2016. godine (nedjelja) s početkom u 09,00 sati na određenim punktovima u pojedinim mjestima na području Međimurja, građani će se moći uključiti u manifestaciju BIMEP, te će tom prilikom dobiti prigodnu diplomu na koju će se utisnuti pečat o uključivanju na BIMEP ili o prolasku kroz određeno stajalište – jedne dionice puta, te prijavnicu, koju svaki sudionik ispunjava (prezime i ime, adresu stana, godinu rođenja) i istu potpisuje, čime je suglasan da na vlastitu odgovornost sudjeluje u manifestaciji BIMEP. To znači da svi sudionici sudjeluju na vlastitu odgovornost (što će biti navedeno na plakatu manifestacije i na prijavnici koju će svaki sudionik potpisati), a prijavnicu za osobe mlađe od 18 godina (su)potpisuje roditelj.

Start je moguć sa svakog ulazno-izlaznog punkta (punktovi i udaljenost između njih navedeni su na diplomi) od 9,00 do 18,00 sati, do kada su otvoreni punktovi. Građani će se moći uključivati u to vrijeme (bilo grupe bilo pojedinci) na svakom punktu i prolaziti određenu trasu po vlastitoj želji.

Na punktovima će dežurati osobe koje će učesnicima davati osvježavajuće napitke. Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije će stalno biti u pripravnosti, iako će predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Čakovec obilaziti sve punktove.

Također, i ove godine osiguran je popravak bicikala koji će sa svojim vozilom obavljati tvrtka BECIKLIN iz Preloga cijelo vrijeme odvijanja BIMEP-a, dok je komplete za popravak guma (koji se nalaze na svim punktovima) osigurala trgovina BIKE POINT Radotić iz Čakovca koja će od 9,00 do 11,00 sati u Čakovcu (prostor kod punkta) po potrebi pregledati i popraviti bicikl. Napominjemo da je besplatno otklanjanje samo jednostavnijih kvarova, kao npr. popravak, tj. krpanje guma. Osim popravka bicikala, BECIKLIN nudi uslugu iznajmljivanja bicikala (rent a bike). Kontakt tvrtke BECIKLIN se nalazi na diplomi ili na njihovim internetskim stranicama.
Policijska uprava međimurska, tj. policijski službenici uključit će se u biciklijadu uspostavom Mobilnog preventivnog centra policije (kombi vozilo namijenjeno za provođenje preventivnih aktivnosti) na Trgu Republike bb, kod Centra za kulturu Čakovec u vremenu od 09,00 do 11,00 sati. Policijski službenici provodit će preventivne aktivnosti koje proizlaze iz preventivnog projekta „Zaštitimo svoj bicikl“ koji se odnosi na informiranje građana o mjerama zaštite koje građani mogu sami poduzeti kako bi spriječili krađe bicikala, te na informiranje o novoj web aplikaciji za registraciju bicikala pod nazivom „Međimurski bicikli“ kako bi mogli samostalno putem aplikacije registrirati svoj bicikl te eventualno prijaviti krađu istog, Isto tako, informirati će građane o zakonskim odredbama iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a koje se odnose na sigurno kretanje biciklista i pješaka, uz podjelu preventivnih letaka „Biciklisti pažnja“ i „Pješaci sigurno u prometu“. Biti će uključene i biciklističke policijske ophodnje, prvenstveno s preventivnim radom te će se građanima podijeliti reflektirajući prsluci.

Napomenuto je da svi učesnici BIMEP-a trebaju poštovati odredbe Zakona o sigurnosti prometa na cestama, pogotovo vezano uz poštivanje prometnih pravila i propisa, nošenja reflektirajućih materijala, biciklističkih kaciga (maloljetnici do napunjenih 16 godina života), te paženja na sigurnost sebe i drugih učesnika u prometu. Također, podsjeća se da je vožnja bicikla po briježnom dijelu Međimurja (gornje Međimurje) puno opasnija od vožnje po nizinskom dijelu i zahtjeva veću kondicijsku spremnost i koncentraciju. Stoga su zamoljeni biciklisti da procjene svoju fizičku spremnost, tj. kondiciju, kako se ne bi zbog umora ili iscrpljenosti ozlijedili (ili nekog drugog). Isto tako, trebaju smanjiti brzinu, tj. usporiti prilikom spuštanja niz brijeg u cilju vlastite sigurnosti i sigurnosti ostalih sudionika u prometu. Naime, veće brzine koje se postižu spuštanjem niz brijeg predstavljaju dodatnu opasnost za ozljeđivanje. Svi sudionici BIMEP-a trebaju se kretati desnom stranom kolnika vozeći jedan iza drugog, a ne jedan pokraj drugog. To sve u cilju veće sigurnosti za sebe i drugih sudionika u prometu, tj. ne ugrožavanja ikog u prometu. Iako će biti za cijelo vrijeme odvijanja manifestacije osiguran pregled i popravak bicikala (trgovina BECIKLIN i BIKE POINT RADOTIĆ), svakako je potrebno provjeriti ispravnost bicikala prije samog uključivanja u manifestaciju u cilju izbjegavanja neugodnosti zbog nastanka izvanrednog kvara na istima.

Punktovi će se nalaziti u Donjem Kraljevcu, Svetoj Mariji, Donjoj Dubravi, Kotoribi, Prelogu, Orehovici, Čakovcu, Pušćinama, Macincu, Gornjem Mihaljevcu, Lopatincu, Štrigovi, Svetom Martinu na Muri, Murskom Središću, Domašincu i Podturnu

Uključenje na manifestaciju (startnina) naplaćuje se 5,00 kuna. Dolaskom na pojedini punkt, svakom učesniku će se u diplomi utisnuti pečat kao dokaz da je prošao određenu dionicu, tj. da je stigao do određenog punkta.
Na diplomi i plakatu će biti ucrtana trasa kojom se može voziti i u kojim mjestima će se nalaziti punktovi (stolovi ukrašeni s plakatima BIMEP-a i na kojima će aktivisti dijeliti diplome i potvrditi prolazak kroz pojedino mjesto ili dio staze). Najduža staza će biti kružna i obići će gotovo sva veća mjesta u Međimurju (16 mjesta – oko 150 km). Učesnici mogu proći i kraće udaljenosti, bez obaveze obilaska najduže staze (sudionici mogu proći dio staze koji sami odaberu). Na diplomi će se nalaziti i brojevi telefona na koji se mogu dobiti sve potrebne informacije i zatražiti pomoć (zbog kvara na biciklu ili zbog eventualne nezgode i sl.) ukoliko će to biti potrebno. Na svim punktovima će se osigurati mogućnost osvježenja vodom. Osim na punktovima, Gradsko društvo Crvenog križa Čakovec će također, po potrebi, dijeliti vodu.

Organizator će osigurati dežurstvo prve medicinske pomoći i osiguranje prometne policije radi kontrole prometa i pratnje većih najavljenih grupa biciklista ili prema vlastitoj prosudbi Policijske uprave međimurske, te popravak jednostavnijih kvarova na biciklu (npr. krpanje guma)

COOL
KOLUMNE
MOJ POSAO
JADRAN 2012
REKLAME
ZADNJE DODANE VIJESTI
PRETRAŽIVAČ
vaši komentari
BECIKLIN
Zadol Grupa d.o.o.
Bukal Elektronika