vaša početna stranica
interaktivna karta grada Čakovca
AFORIZMI
"Tko god počne trčati za srećom uvidjet će da ona od njega bježi."
- Harry Emerson Fosdick
Foto Dragec
          |    20. siječnja 2019    
AdriaGUIDE Međimurje
SNAGA RUKOTVORSTVA IZ PROŠLOSTI PROSLJEĐUJE ZNANJE SADAŠNJOSTI I ČUVA BUDUĆNOST

SNAGA RUKOTVORSTVA IZ PROŠLOSTI PROSLJEĐUJE ZNANJE SADAŠNJOSTI I ČUVA BUDUĆNOST

U Štrigovi je 18.07.2015. godine održana press konferencija za medije u okviru projekta ROK 4 - SNAGA RUKOTVORSTVA IZ PROŠLOSTI PROSLJEĐUJE ZNANJE SADAŠNJOSTI I ČUVA BUDUĆNOST
Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Partnera u projektu: Alja Polenek i Sabina Klajnšek (Ljudska univerza Općine Šentjur), ujedno i vodeći partner na projektu, Jurij Pelc (Ljudska univerza Kočevje),  Josip Mikec (TZO Štrigova – domaćin konferencije) i Marija Klenkar (TZO Marija Bistrica).

Alja Polenek je ispred vodećeg partnera predstavila aktivnosti i troškove projekta: Ukupna vrijednost projekta iznosi 175.268,06 eur, od čega je odobreno sufinanciranje EFRR u iznosu 148.977,83 eura (85%), a vlastiti doprinos svih partnera iznosi26.290,23 eura (15%).

Svrha projekta je sustavno čuvanje naslijeđa rukotvorina i starih zanata, osposobljavanje novih nositelja rukotvorskih zanata, upoznavanje i čuvanje tradicijskog kulinarstva.
Domaćin konferencije Josip Mikec predstavio je aktivnosti TZO Štrigova na projektu, koja sudjeluje u koordinaciji projekta, izboru zajedničkog rukotvorskog zanata i posebnosti tradicijskog kulinarstva projektnog područja.
"Odabiremo i specifičan zanat našeg područja za koji priređujemo edukativne programe prvenstveno koncentrirane na mlade osobe.
Predvodimo pripremu, oblikovanje i izdavanje višejezične brošure odabranih zanata i osobitosti kulinarstva koje ima značajke tradicijskog, a pripremit ćemo i video zapis o zanatima i o kulinarstvu.
U projektu mladima prezentiramo dva stara zanata: jedan koji još i danas živi i prakticiraju ga određeni obrtnici te jedan koji izumire, a specifičan je za svako partnersko područje. Partnersko područje čuva i slično tradicijsko kulinastvo pa ćemo odabrati jedno od jela koje je prisutno na cijelom programskom području te ga uspoređivati među nama partnerima. Sudionici projekta će tako saznati što nas povezuje, kakvo je uzajamno kulturno naslijeđe, a nesumnjivo zaključiti (još jednom) i to da su granice među nama tek administrativne.
Želimo se projektom još snažnije povezati, sustavno čuvati zanate, osposobljavati nove nositelje zanata temeljenih na ekološki prihvatljivim materijalima i prirodnim izvorima i kontinuirano upoznavati javnost s njima. Pridonosi to europskom kulturnom naslijeđu i prenošenju znanja sa starijih na mlade.
Projektom želimo pridonijeti
          - jačanju svijesti o potrebi očuvanja starih zanata                             
          - očuvanju tradicijskog kulinarstva
          - očuvanju i oživotvorenju kulturnih izvora u regiji
          - zajedničkoj prekograničnoj ponudi kulturnog naslijeđa
          - poticanju razvoja prekograničnog kulturnog turizma
          - povećanju međunarodne prepoznatljivosti
          - poticanju samozapošljavanja i aktivnog starenja
"
 
TZ Štrigove će provoditi edukativne radionice iz područja lončarstva, kovaštva i kulinarike (krušna peć i pećenje kruha i „postružjak“).
Istog dana otvorena je i edukativna kovačnica u Štrigovi, gdje je održana i prezentacija rada kovačnice kako je to bilo nekad, a u sklopu kulturne manifestacije ROK 4 sudjelovali su i ostali partneri sa radionicama rukotvorskih zanata (lončarstvo, pletenje košara, izrada kozolca i predstavljanje izrade slika u drvetu – intarzija, izrada drvenih igračaka i licitarstva, te prikaz pečenja kruha na tradicijski način  - u krušnoj peći.

Nakon završenih radionica, organiziran je i zabavni program za sve sudionike kulturne manifestacije na kojoj su sudjelovali VIS Štrigovčanci, Limena glazba KUD-a Lovro Ježek ( Marija Bistrica), Mirko Švenda Žiga, Lušni orkestar iz Šentjura i Nenad Jurković, te folklorna sekcija KUD-a Sveti Jeronim.

Projekt se provodi od 01. veljače 2015. do 31. ožujka 2016.

COOL
KOLUMNE
REKLAME
ZADNJE DODANE VIJESTI
PRETRAŽIVAČ
vaši komentari
BECIKLIN
Zadol Grupa d.o.o.
Bukal Elektronika